Registration for New Classes

Home Registration for Classes

Registration for New Classes2022 ගිණුම්කරණය
2022 ආර්ථික විද්‍යාව
2022 ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
2022 දේශපාලන විද්‍යාව
2022 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍යඅධ්‍යයනය
2022 භූගෝල විද්‍යාව
2022 ඉතිහාසය
2022 තාක්ෂණවේද සඳහා විද්‍යාව
2022 කෘෂි කර්මය
2022 භූගෝල විද්‍යාව
2022 ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
2022 භෞතික විද්‍යාව
2022 රසායන විද්‍යාව
2022 සිංහල
2022 ජීව විද්‍යාව
2022 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
2022 General English